Eesti ja Venemaa hariduskoostöö

Eesti ja Venemaa vahel kehtib haridusalase koostöö kokkulepe 1994.aastast.Venemaa on Study in Estonia üks peamistest sihtriikidest. 2019/2020 õpib Eesti ülikoolides 466 tudengit Venemaalt.

Eesti ülikoolid teevad Venemaa ülikoolidega tihedat koostööd. Kahepoolsed koostöölepingud Venemaa ülikoolidega on Tartu Ülikoolil, Tallinna Tehnikaülikoolil, Eesti Maaülikoolil, Tallinna Ülikoolil, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemial. Rohkem infot Eestis õppimise kohta saab leida Study in Estonia kodulehelt https://www.studyinestonia.ee/. Toimub aktiivne üliõpilasvahetus, osaletakse teadus- ja haridusprojektides, haridusmessidel, avaldatakse ühispublikatsioone.

Eesti ja Venemaa teevad koostööd erivajadusega laste õpetamise valdkonnas. 2019. aastal toimunud Eesti ja Venemaa haridusministrite kohtumisel sündis kokkulepe erivajadustega vene emakeelega laste õpetamise osas. Alates 2020. aastast on olemas stipendium logopeedia magistriõppeks Venemaa ülikoolides. Stipendiumi eesmärgiks on suurendada venekeelse ettevalmistusega logopeedide hulka Eesti haridusasutustes.

Teadus- ja arenduskoostöö

Eesti Maaülikool osaleb Eesti-Vene Piiriülese Koostöö programmi raames koostööprojektis Restocking of European eel as a measure of recovery of endangered species and preservation of natural diversity ning INTERREG programmi projektis Unlocking the Potential of Bio-based Value Chains in the Baltic Sea Region.

Eesti ja vene teadlased teevad koostööd ka Arktika ja põlisrahvaste teemadel. Näiteks TalTechi Geoloogia Instituut teeb koostööd Vene Teaduste Akadeemia Geograafia Instituudi (Moskva), Arktika ja Antarktika Teadusliku Instituudi (Peterburi) ja Peterburi Ülikooli Geoloogia osakonnaga. Hõimurahvaste programmi projekt „Jahirajad“ näitus, mille koostamisel on osalenud Tartu Ülikooli etnoloogia osakond, on hetkel eksponeeritud Komi muuseumis.

Eesti keele õpe

Rahvuskaaslaste programmi raames on Eestist lähetatud eesti keele õpetajad kohalikesse üldhariduskoolidesse Petseris ja Ülem-Suetukis. Eestist on Peterburi Riiklikku Ülikooli „Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe arenduskava 2018-2027“ raames saadetud eesti keele ja kultuuri lektor Svetlana Kass. Eesti keelt on võimalik õppida nii Peterburis kui ka Moskvas Skandinaavia koolis.

Eesti keelt on võimalik õppida ka interneti teel. Selleks on võimalik registreerida end kord aastas Üleilmakooli või Miksikese programmi. Ühtlasi on olemas võimalus kasutada algajatel Keelekliki ja edasijõudnutel Keeletee veebilehte.

Lisainfo: