Reisimine Venemaale

Tähelepanuks reisimisel Venemaal

Reisides Venemaale soovitame varuda lisaaega seoses tugevdatud turvakontrolliga lennujaamades ja rongijaamades.

  • Välisministeerium ei soovita külastada Tšetšeeni Vabariiki, Ingušeetiat ja Dagestani.
  • Ettevaatlik tuleks olla Kabardi-Balkaaria, Adõgee Vabariigis ja Põhja-Osseetias.
  • Teatud Venemaa Föderatsiooni piirkonnad ja linnad on välismaalastele suletud, nende piirkondade külastamiseks tuleb eelnevalt hankida vastavailt ametivõimudelt eriluba.

Autoga reisijad

Seoses Eestis registreeritud autodelt registreerimismärgi varguste sagenemisega, soovitame need Venemaa suurlinnades ööseks autolt eemaldada või tugevamalt kinnitada. Kuna varastatud numbrimärkidest on huvitatud kriminaalne seltskond, kes kasutab numbrit ühekordselt mõne kuriteo sooritamiseks, siis on oluline, et numbrivargusest antaks kohe teada kohalikule politseile.
Saatkond saab Eestist Maanteeametist kontrollida andmeid ning vajadusel väljastada kuriteo ohvrile tõendi auto kuuluvuse kohta.

Sõidukiga piiri ületada saavad inimesed kolmes maanteepiiripunktis: Narva, Luhamaa ning Koidula piiripunktis. Eelnevalt saab endale broneerida interneti või telefoni teel piiriületuseks sobiva aja. Seda saab teha:

Alates 4.09.2018 jõustusid Vene tolliseaduse muudatused ja liisinguautode puhul tuleb arvestada, et võidakse nõuda tagatissumma tasumist. Sellest tulenevalt on pikad järjekorrad Eesti-Vene piiril. Täpsemat teavet nii järjekordade pikkuse osas Eesti-Vene piiril kui tollivormistuse üksikasjade kohta palume küsida Vene tolli infotelefonidelt:

  • Ivangorodi tollipunkt (Eesti poolel on vastas Narva tollipunkt) +781375-97428
  • Kunitšina Gora tollipunkt (Eesti poolel on vastas Koidula piiripunkt) +781148-21744
  • Šumilkino tollipunkt (Eesti poolel on vastas Luhamaa piiripunkt) +7 811 489-83-21

Otstarbekas on kanda endaga kaasas passi või passi kehtiva viisalehe koopiat. Lähtuvalt Venemaa Föderatsiooni seadusandlusest on politseitsatöötajatel õigus kontrollida dokumente ja välismaalase riigis viibimise legaalsust. Tegemist on regulaarse ja rutiinse kontrolliga tänavatel, metroosissekäikude juures ja rahvarohketes kohtades.

Õigeaegset väljasõitu takistavate asjaolude korral tuleb pöörduda koheselt lähimasse siseasjade passi- ja viisaosakonda ja olukorda kinnitada vastava tõendiga, näiteks ootamatut haigestumist arstitõendiga; autode rikkeid, röövimisi, avariisid, dokumentide kadumisi politsei tõendiga. Viisarežiimi rikkumise korral võidakse välismaalane kinni pidada, karistada rahatrahviga ja ta kohtuotsusega maalt välja saata.

Hädaabinumbrid:

  • tuletõrje – 01
  • politsei – 02
  • kiirabi – 03

Kasulikku infot Venemaal reisimise kohta leiad Venemaa Riikliku Turismibüroo veebilehelt.