Riiki sisenemise tingimused

Juhime tähelepanu sellele, et Venemaal on õigus muuta riiki sisenemise ja seal viibimisega seotud reegleid ning ei pruugi sellest teisi riike koheselt teavitada. Seetõttu ei vastuta Välisministeerium sisenemistingimuste õigsuse ega nendest tekkinud kahjude eest.

Soovitame riiki sisenemise tingimused sõltuvalt plaanitava reisi iseloomust üle täpsustada lähimast saatkonnast:

Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Tallinnas

Pikk 19, Tallinn
Tel. 646 41 66
Faks 646 41 30
http://estonia.mid.ru/web/estonia_ee/vene-saatkond
email: [email protected]

Lisainfot leiad ka Venemaa viisakeskuse veebilehelt.

Lennufirmad kasutavad riiki sisenemise õiguse kontrollimisel reisiinfo käsiraamatut Travel Information Manual´i (TIM), kus reisisihi, passiandmete ja reisi eesmärgi sisestades saate informatsiooni viisa vajalikkuse, passi kehtivuse ja täiendavate nõuete kohta.

Eesti kodanik vajab Venemaale reisimiseks viisat. Passi kehtivusaeg peab ületama viisa kehtivusaja kuue kuu võrra. Täpsemat informatsioon viisa taotlemiseks leiate Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonna veebilehelt. Viisat saab taotleda Vene saatkonnast Tallinnas, konsulaatides Tartus ja Narvas või Vene viisakeskusest. Vastu võetakse ainult elektroonilisi viisataotlusankeete.

Pärast elektroonilise viisaankeedi täitmist ja välja trükkimist tuleb see koos vajalike dokumentidega esitada konsulaarasutusele.

Välismaalase passi omanikel palume riiki sisenemise tingimused üle kontrollida Venemaa Föderatsiooni Suursaatkonnast Tallinnas või venemaa viisakeskustest.

Transiidiviisa annab välismaalasele õiguse läbida Venemaa Föderatsiooni territooriumi tingimusel, et ükski läbisõit ei kesta üle kolme päeva. Viisataotlejalt nõutakse sõidudokumentide (piletite) koopiaid kogu marsruudi kohta ning sihtriigi passi või viisat.

Lennujaama transiidiviisa nõudest on vabastatud välismaalased, kes ei lahku lennujaama transiiditsoonist ning nende järgmine lend toimub vähem kui 24 tunni jooksul. Kui on vajalik lennujaamade vaheline transport või muul põhjusel lahkumine transiiditsoonist või järgmine lend on Venemaa siselend (sh Valgevenesse), on transiitviisa vajalik.

Erandina saavad viisavabalt Venemaale siseneda kindlatest sadamatest kruiisireisijad, kes ei viibi Venemaal kauem kui 72h. Viisavabad sadamad on:

  • Suursadam Peterburis (Большой порт; Санкт-Петербург)
  • Reisisadam Peterburis (Пассажирский порт; Санкт-Петербург)г)
  • Vladivostoki sadam (Владивосток; Приморский край)
  • Viiburi sadam (Выборг; Ленинградская область)
  • Kaliningradi sadam (Калининградская область)
  • Korsakovi sadam (Корсаков; Сахалинская область)
  • Novorossiiski sadam (Новороссийск; Краснодарский край)
  • Sotši sadam (Сочи; Краснодарский край)

Täpsem info viisavabalt riiki sisenemise kohta leiad VisitRussia veebilehelt.

Kõik Venemaale reisivad välismaalased peavad täitma inglise või vene keeles migratsioonikaardi. Kaardid on saadaval piiripunktides. Täidetud kaarti tuleb endaga kogu aeg kaasas kanda. Kaarti vajate maale sisenemisel ning oma Venemaal viibimisest teavitamisel (end. ajutise viibimise registreerimine). Lahkumisel võetakse kaart piirivalveametniku poolt ära.

Välismaalaste ja kodakondsuseta isikute migratsiooniarvestuse seadus

Venemaale ajutiselt sõitnud välismaalasel, kes viibib riigis üle 7 tööpäeva, tuleb oma viibimisest teavitada kohalikku migratsiooniameti üksust. Ka alaliselt Venemaal elav välismaalane peab oma pikemast kui 7 päevasest viibimisest mitte elukohajärgses Venemaa territoriaalüksuses teavitama kohalikku migratsiooniametit. Alates 29.01.2010 on vastavalt VF seadusele nr 374 kehtestatud registreerimise tasu 2 rubla iga ööpäeva eest, kuid kokku mitte rohkem kui 200 rubla.

Kui välismaalane peatub Venemaal olles hotellis, sanatooriumis või muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohalikku migratsiooniteenistuse üksust teavitama nimetatud majutusasutus. Sellisel juhul teavitatakse välismaalase viibimisest Venemaal ka juhul, kui isik viibib Venemaal alla 3 päeva.

Kui välismaalane ei ela hotellis ega muus majutusasutuses, peab välismaalase Venemaal viibimisest kohaliku migratsiooniteenistuse üksust teavitama kutsuja. Selleks tuleb kutsujale esitada reisidokument, viisa ning migratsioonikaart. Kutsujaks võib olla ükskõik milline Vene kodanik või juriidiline isik. Kutsuja täidab vormikohase ankeedi ning esitab selle välismaalase saabumisest 3 tööpäeva jooksul kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saadab sinna kohaliku postiasutuse kaudu.

Kui kutsuja ei saa mõjuvatel põhjustel ise välismaalase saabumisest teavitada, võib välismaalane ise oma saabumisest teavitada kohalikule migratsiooniteenistuse üksusele või saata kohaliku postiasutuse kaudu, lisades selleks kutsuja kirjaliku nõusoleku.

Kohalik migratsiooniteenistuse üksus või postiasutus kontrollivad ankeedi täitmise õigsust ning teevad koheselt ankeedi ärarebitavale osale märke teate vastuvõtmise kohta. See märge ankeedi ärarebitaval osal on kinnituseks, et välismaalane on täitnud kohustuse teavitada enda Venemaale saabumisest tema arvele võtmiseks. Märkega ankeedi osa jääb kuni välismaalase riigist lahkumiseni välismaalasele, mida tuleb koos passi või passi koopiaga ja migratsioonikaardiga endaga alati kaasas kanda.

Välismaalase riigist lahkudes tuleb kätte jäänud ankeedi osa anda kutsujale, kes on kohustatud selle viima kohalikku migratsiooniteenistuse üksusse, et välismaalane arvelt maha võetaks.