Autojuhilubade kasutamine Venemaal

Eesti kodanikele annab Venemaal õiguse autot juhtida Eesti juhiluba või 1968. aasta Viini konventsiooni nõuetele vastav rahvusvaheline juhiluba.

Eesti juhiloa või rahvusvahelise juhiloa kaotamise või hävimise korral Venemaa nende duplikaati ei väljastata.

Eesti juhiloa vahetamine Venemaa juhiloa vastu on võimalik juhul, kui Eesti kodanik asub Venemaale alaliselt elama. Selleks, et saada Eesti juhiloa asemele Venemaa juhiload, on vaja Venemaa Liikluspolitseile esitada kehtiv tervisetõend ja sooritada liikluse teooriaeksam.

Kui Eesti kodanik, kellel puudub nii Eesti juhiluba kui ka Venemaa juhiluba, soovib saada Venemaa juhilube, peab ta Venemaa Liikluspolitsei juures läbima koolituse ja sooritama liikluseksamid.

Täpsem teave Venemaa juhilubade taotlemise võimalustest ja nõuetest Venemaa riiklike teenuste portaalist.