Tõendid ja väljavõtted

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamine

Perekonnaseisu, sünni, hooldusõiguse, abielu, lahutuse või suguluse tõendamiseks sobib ingliskeelne kinnitatud väljavõte Eesti rahvastikuregistrist.* Eestis saab väljavõtet tellida kohalikust omavalitsusest või notari kaudu. Seda saate  teha ka  Eesti saatkonna konsulaartalituse kaudu. Moskvas väljastatud dokument kehtib ainult asjaajamiseks Venemaal.

Riigilõiv väljavõtte tellimise eest on 20 eurot.

Muude asjaolude tõendamine

Konsul võib väljastada tõendi talle teadaolevate asjaolude kohta, võttes aluseks Eesti riiklike registrite andmed või muud ametlikud Eesti dokumendid. Tõend kehtib ainult Venemaal ning on mõeldud kasutamiseks Vene Föderatsiooni ametiasutustes. Tõendada võib näiteks kodakondsuse puudumist, elamisloa olemasolu Eestis, kriminaalkaristuse puudumist Eestis vms. Lahendused sõltuvad alati tõendit vajava ametiasutuse nõudmistest ja alusandmetest.

Riigilõiv tõendi tellimise eest on 30 eurot.

Tõendi või väljavõtte tellimine

Konsulaartalitusest saab väljavõtet või tõendit tellida e-posti ja posti teel või isiklikult kohale tulles (selleks tuleb eelnevalt broneerida aeg konsuli vastuvõtule). Isiklikult kohale tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument ja pangakaart riigilõivu tasumiseks.

Vajalikud dokumendid

 • Avaldus tuleb printida, täita ja allkirjastada omakäeliselt või digitaalselt. Kui printimise võimalust ei ole, võib avalduse kirjutada vabas vormis. Vabas vormis avaldusel peavad olema samad andmed, mis blanketil.
 • Koopia avalduse täitja Eesti passi või ID-kaardi isikuandmetega leheküljest.
 • Riigilõivu tasumist kinnitav dokument (nt koopia maksekviitungist koos kontoomaniku nimega või kirjutage avalduse pöördele makse sooritamise kuupäev ja kontoomaniku nimi).
  • Makse saaja: Посольство Эстонской Республики в РФ
   ИНН 9909056624
   КПП 773860001
   115127, Москва, Малый Кисловский пер. 5
   Тел. +7(495)737 3640
  • Pank
   АО ЮниКредит Банк, г.Москва
   БИК:  044525545
   корреспонденский счет:   30101810300000000545
   Расчетный счет в рублях:  40807810120010000277
  •  Selgitus: TÕEND + taotleja nimi

Kuhu saata avaldus ja lisadokumendid

 • E-posti teel: [email protected]
 • Posti teel:  Посолсьтво Эстонии в Москве, 125009 Малый Кисловский пер., 5, Москва
 • Väljavõte või tõend valmib ühe nädala jooksul, kui Eesti rahvastikuregistris on kõik andmed korras. Kui menetluse käigus ilmneb puudusi (nt pole registris andmeid välisriigis sõlmitud abielu kohta), siis väljastatakse dokument alles peale puuduste kõrvaldamist.

Valmis dokumendi saab kätte posti teel (taotleja koduaadressile Venemaal) või isiklikult järele tulles. Väljavõtteid ega tõendeid ei saadeta taotlejale e-posti teel krüpteeritult.

Rahvastikuregistri väljavõtte tellimise avaldus

Tõendi tellimise avaldus

Tõendi tellimiseks tuleb kirjutada vabas vormis avaldus, kus on:

 • tellija ees-ja perekonnanimi, Eesti isikukood, aadress, e-post, telefon;
 • millisele asutusele tõend esitatakse;
 • kelle kohta tõendit vajatakse;
 • milliseid andmeid tõend peaks sisaldama;
 • kuidas tõendit soovitakse kätte saada (posti teel või konsulaartalitusse kohale tulles);
 • kindlasti lisage rahvus, emakeel ja kõrgeim omandatud haridus;
 • kuupäev ja allkiri

Tähelepanu

Kui edastate avalduse ja lisadokumendid e-postiga ning ei ole võimalust dokumente skaneerida, võib teha foto. Dokument peab olema hästi valgustatud, ilma varjuta, avalduse tekst selgelt loetav. Isikut tõendava dokumendi koopial peab olema näha pilt, allkiri ja andmed. Ühe faili suurus max 2 MB.

* Mitmekeelse standardvormiga väljavõtet saab tellida ainult Eestis. Saatkond seda ei väljasta. Täpsem info Siseministeeriumi kodulehel.  

Karistusregistri tõend

Eesti karistusregistri tõendeid väljastab Karistusregister.

Kui sul on olemas ID-kaart, PIN koodid ja ID kaardi lugeja saad tellida karistusregistri tõendi elektrooniliselt: www.e-toimik.ee.

Karistusregistri tõendi võib tellida ka posti teel, selleks tuleb täita avaldus ja saata see aadressil:

Lubja 4,  19081 Tallinn,  Eesti / Эстония

Karistusregistri tõendit saab tellida ühtlasi e-posti teel esitatud taotluse alusel: https://www.rik.ee/karistusregister

Infopäring karistusregistrist enda kohta on tasuta.

Kuna karistusregistri tõendeid väljastatakse eesti keeles, võib saatkond vormistada Eestis väljastatud karistusregistri tõendi alusel venekeelse tõendi. Selle eest tuleb tasuda riigilõivu €30.