Välisriigis püsiva elukoha registreerimine

Isikul on rahvastikuregistri seaduse kohaselt kohustus informeerida Eesti rahvastikuregistrit oma tegelikust elukohast 1 kuu jooksul elukoha muutumisest ja seda ka juhul, kui kodanik asub elama välisriiki, näiteks Venemaale või vahetab välisriigis elukohta.

Taotluse esitamine väisriigis püsiva elukoha registreerimiseks

ID-kaardi omanikel on võimalik kodanikuportaali kaudu sooritada elukoha registreerimist internetis e-teenusena. Elukohateate saab esitada enda ja oma alaealiste laste või eestkostetavate ning kooselavate täisealiste kohta. Toimingu tegemiseks on vajalik omada kaardilugejat, lisainfo www.id.ee.

Venemaal elav Eesti kodanik või välismaalane saab elukoha andmete registreerimise taotluse esitada Eesti saatkonnale Moskvas:

  • isiklikult (Kalašnõi pereulok 8, Moskva). Kaasa võtta isikut tõendav dokument;
  • posti teel Eesti Vabariigi Suursaatkonnale Moskvas. (Kalašnõi pereulok 8, Moskva). Taotlusele lisada isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülje koopia;
  • e-posti teel Eesti välisesindusele ([email protected]) digitaalselt allkirjastatult.

Konsulaarametnik edastab välisriigis püsivalt elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha andmed Eesti rahvastikuregistrile.