Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Uue dokumendi tellimine võtab aega kuni 6 nädalat.

Korduva Eesti passi ja ID-kaardi taotlemine

Korduva passi või ID-kaardi taotlemiseks saatkonnas on vaja esitada:

 • avaldus (pdf).
 • üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40×50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
 • lapsele passi taotlemisel teise lapsevanema kirjalik vabas vormis nõusolek.
 • kui Teie andmed on muutunud, tuleb esitada lisaks andmete muutumist tõendav dokument (nt abielutunnistus)
 • riigilõiv passi eest €60, alla 15-aastasele lapsele ja pensioniealisele €20. Passi ja ID-kaardi koos taotlemine €80, alla 15-aastasele lapsele ja pensioniealisele €25. Riigilõivu saab maksta
 • sularahas või pangakaardiga.

Esmapassi taotlemine lapsele:

 • avaldus (pdf)
 • üks värviline, heleda taustaga dokumendi foto (40×50 mm). Palun lugege täpsemaid nõudeid Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.
 • lapse teise vanema kirjalik vabas vormis nõusolek ja koopia passist.
 • lapse sünnitunnistus.
 • riigilõiv lapse passi eest on €20. Riigilõivu saab maksta sularahas või pangakaardiga

Kui Teie pass kaob või varastatakse

 • Võtke palun ühendust saatkonnaga dokumendi kehtetuks tunnistamiseks ning vajadusel uue dokumendi taotluse esitamiseks.

Kui Teie ID-kaart/elamisloakaart/digi-ID kaob või varastatakse

Venemaal olles helistage koheselt Politsei- ja Piirivalveameti abiliinile +372 677 3377. Teie palvel peatatakse kaardil olevad sertifikaadid. Seejärel pole võimalik kaarti enam elektrooniliselt (nt digitaalse allkirja andmiseks) kasutada.

Edasine sõltub sellest, kas saate kaardi tagasi oma käsutusse (leiate üles) või dokument jääb kadunuks:

 • kui leiate kaardi üles, saate peatatud sertifikaadid uuesti aktiveerida. Selleks peate isiklikult minema volitatud pangakontorisse (vt lisateenuseid pakkuvad pangakontorid) või kodakondsus- ja migratsioonibüroo teenindusse. Pärast Teie isiku tuvastamist sertifikaatide peatatus lõpetatakse ja kaarti saab jälle elektrooniliselt kasutada.
 • kui kaart jääbki kadunuks, tuleb Teil võtta ühendust saatkonnaga ning esitada avaldus, mille alusel tunnistatakse kaardil olnud sertifikaadid ja kaart kui füüsiline dokument kehtetuks. Kaardi edasine kasutamine pole siis enam võimalik. Seejärel tuleb taotleda juba uus kaart. Kehtetuks tunnistatud isikut tõendavat dokumenti uuesti kehtivaks teha ei saa.

Kui Te esitate isikut tõendava dokumendi kaotsimineku korral saatkonnas taotluse uue dokumendi väljaandmiseks, märkides taotlemise põhjusena kaotsi läinud, hävinud, varastatud, siis tunnistatakse Teie dokument kehtetuks taotluse alusel ning eraldi avaldust dokumendi kehtetuks tunnistamiseks vaja ei ole.

ID-kaardi kasutamise võimalustest saate täpsemalt lugeda veebilehelt id.ee.