Kehtivad piirangud Venemaalt Eestisse reisimisel.

Reisijate kategooriad, kellele on lubatud Eestisse sisenemine, on loetletud veebilehel https://kriis.ee/reisimine-riigipiiri-uletamine/reisimine-eestisse/eestisse-saabujale

Kõik Eestisse reisijad on kohustatud enne reisi alustamist esitama tervisedeklaratsiooni, mis on leitav aadressilt https://iseteenindus.terviseamet.ee/. Ilma deklaratsiooni esitamiseta võidakse tõkestada muuhulgas ka pääs lennule.

Venemaale reisimise ja kehtivate piirangute kohta leiab infot veebilehelt http://ps.fsb.ru/fps/general/info/covid.htm