Eesti peakonsulaat Peterburis ja Pihkva esindus on suletud

Alates 5. maist 2022 on Eesti Peterburi peakonsulaat ja Pihkva esindus suletud. Konsulaarteenuste või -abi saamiseks saavad kodanikud pöörduda meie saatkonna poole Moskvas. Konsulaarabi vajamisel võib pöörduda ka mõne teise ELi liikmesriigi välisesinduse poole Peterburis.

Kõik isikut tõendavad dokumendid, mis jäid Peterburi peakonsulaati ja Peterburi peakonsulaadi Pihkva kantseleisse, saadetakse väljastamiseks Eesti suursaatkonda Moskvas. Samuti edastatakse kõik isikut tõendavad dokumendid, mille väljastuskohaks on valitud Eesti Peterburi peakonsulaat või Pihkva esindus, edaspidi Eesti suursaatkonda Moskvas. Dokumendi kättesaamiseks tuleb eelnevalt registreeruda konsuli vastuvõtule. Kui soovite dokumenti Eestis kätte saada, palun pöörduge vastava palvega Politsei- ja Piirivalveameti poole.

Kõik kuni 25. aprillini Peterburis ja Pihkvas vastu võetud viisataotlused menetletakse lõpuni ja passid koos viisaotsustega tagastatakse kokkulepitud ajal.

Kõik viisakeskused Peterburis ja Pihkvas jätkavad oma tööd ja seal võib viisataotlusi esitada endistel tingimustel.