Kui vajad võõrsil abi

Konsulaarabi: nõuanded hädasolijale

Kui satud Venemaal viibides hädaolukorda, võta palun ühendust konsulaarinfo telefoniliinil +7 495 737 36 48 (tööpäevadel 9.00 -12.00 ja 14.00 -17.00) või e-mailiga [email protected].

Kui oled sattunud hädaolukorda töövälisel ajal või puhkepäevadel, võta ühendust väisministeeriumi valveametnikuga telefonil +372 53 01 9999 (24h).

Reisidokumendi kaotus

Kui sa kaotad või sinult varastatakse Venemaal olles pass või ID-kaart, väljastab konsul Eesti kodanikule tagasipöördumistunnistuse; ja alaliselt Eestis elavale välismaalase passiga isikule tagasipöördumise loa. Dokumendi taotlemiseks on vaja isiklikult konsulaati tulla (eelnevalt kokku leppida aeg) ja võtta kaasa

 • 2 ühesugust dokumendi fotot
 • politsei tõend dokumendi varastamise kohta

Riigilõiv tagasipöördumistunnistuse (või tagasipöördumise loa) väljaandmise taotluse läbivaatamise eest on:

 • 20 eurot, kui reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud;
 • 100 eurot, kui reisidokument on kehtivuse kaotanud.
 • 45 eurot alla 1-aastasele lapsele (esmakordne isikut tõendav dokument)

Saatkonnas saab riigilõivu tasuda sularahas eurodes, pangakaardi ja mobiilirakendustega. NB! Venemaal väljastatud pangakaartidega riigilõivu tasuda ei saa!

Tagasipöördumistunnistuse puhul on vajalik silmas pidada, et sellega on võimalik naasta vaid Eestisse, poolelijäänud reisi ei saa tagasipöördumistunnistusega jätkata.

ID-kaardi sertifikaatide peatamine

Kui on tekkinud kahtlus, et Teie ID-kaart on kadunud ning seda võidakse kuritarvitada (näiteks Teie nimel digitaalallkirja anda), helistage esimesel võimalusel ID-abiliini numbril +372 677 3377 ja paluge oma ID-kaardi sertifikaadid peatada.

Raha kaotus

Raha kaotamisel kehtib eelkõige “oska end ise aidata” põhimõte. Eesti konsulid raha anda ei saa, kuid konsul saab aidata vajadusel võtta ühendust lähedastega ning nõustada raha ülekannete tegemisel.

Kinnipidamine

Välisriigis kinnipidamise korral tuleb meeles pidada, et kinnipeetul on kindlad õigused – peab olema tagatud võimalus võtta ühendust saatkonnaga, samuti peab olema tagatud õigusabi ehk advokaadi teenus ning vajadusel tõlge kinnipeetu jaoks arusaadavasse keelde.

 • Mida saab konsul teha isiku kinnipidamisel?

Konsul saab jälgida, et Eesti kodanike kohtlemine kinnipidamisel ning vanglas vastaks rahvusvahelisele tavale. Juhul, kui ilmnevad tõsised kõrvalekaldumised, saab konsul juhtida sellele vastavate ametkondade tähelepanu. Kinnipeetu palvel külastab konsul teda vanglas.

 • Mida konsul ei saa teha isiku kinnipidamisel?

Levinud on väärarusaam, et Eesti riik peab tasuma kinnipeetu õigusabi, tõlgi või teiste teenuste eest. Asukohamaa poolt määratakse riiklik kaitsja ja kui see kinnipeetut ei rahulda, saab ta palgata endale oma kulul sobivama kaitsja. Samuti on väär arusaam, et konsul ise võiks olla kinnipidamisel või kohtus isiku kaitsjaks või et tema võimuses on kinnipeetu kohe vanglast vabastada. Ka ei saa konsul nõuda kinnipeetule vanglas paremaid tingimusi, kui on ülejäänutel.

Surmajuhtum

Eesti kodaniku surmajuhtumi korral informeerivad Venemaa võimud Eesti saatkonda, kes omakorda edastab teate Eesti kodaniku surmast tema sugulastele või lähedastele.

Välismaal toimunud surmajuhtumi puhul soovitame ühendust võtta matusebürooga, kes pakub rahvusvahelist matuseteenust. Kasutada võib nii Venemaa kui Eesti matusebüroode teenuseid. Põrmu transpordi Eestisse, matmise või tuhastamise korraldab matusebüroo. Juhul kui oli sõlmitud reisikindlustus, tuleks kindlasti ühendust võtta ka kindlustusfirmaga. Põrmu tuhastamise ja transpordiga seonduvad kulud katab kindlustus või selle puudumisel sugulased-lähedased.

 

Mida konsul teha ei saa

 • anda raha
 • tasuda hotelli, haigla, laevapileti jm arveid
 • osutada transpordi- ja majutusteenust
 • osutada õigusabiteenust Venemaal
 • osutada tõlketeenust kohalikus asjaajamises
 • lahendada töövaidlusi