Välismaalaste Venemaa Föderatsiooni sissesõidu ajutise korra muutumine

29.04 kirjutas Venemaa peaminister alla otsusele, mille alusel saavad Venemaalt lahkuda topelt kodakondsust omavad kodanikud ning Vene Föderatsiooni kodanikud, kellel on alaline elamisõigus või muu legaalne alus teises riigis elamiseks. Sellist õigust piiri ületada saab kasutada ainult üks kord.

Korralduse muutmise täistekst.