Välisminister Reinsalu Euroopa Nõukogu 70. aastapäeva kohtumise eel: vajadus kaitsta õigusriiki, demokraatiat ja inimõigusi pole grammigi võrra vähenenud

Välisminister Urmas Reinsalu osaleb täna õhtul Euroopa Nõukogu 70. aastapäeva pidulikul tähistamisel Helsingis.

Finlandia Talos toimuval pidulikul õhtusöögil plaanib välisminister arutada kolleegidega arenguid tehisintellekti ja inimõiguste kaitse teemal, samuti esitada Eesti seisukoht Venemaa liikmelisuse küsimuses Euroopa Nõukogu Parlamentaarses Assamblees.

„Tänasel pidupäeval peame meeles pidama, miks Euroopa Nõukogu loodi: selleks, et seista demokraatia ja inimõiguste eest. Demokraatlikku julgeolekut ei ole võimalik tagada, kui me ei tunnista õigusriigi põhimõtteid. Vajadus neid väärtusi rahvusvahelisel areenil ja üheskoos kaitsta pole grammigi võrra vähenenud,“ sõnas Reinsalu enne kohtumist.

„Neid kohustusi peavad täitma kõik liikmesriigid, sealhulgas Venemaa. Me ei tohi silma kinni pigistada Venemaa jätkuvale agressioonile Ukrainas ja üha halvenevale olukorrale okupeeritud aladel Ukrainas ja Gruusias. Selle plaanin kolleegidega täna õhtul ka tõstatada,“ rõhutas ta.

Euroopa Nõukogu loodi 5. mail 1949. aastal eesmärgiga kaitsta ja edendada inimõigusi, õigusriiki ja demokraatiat. Täna kuulub Euroopa Nõukogusse 47 liikmesriiki ja pakub ligi 830 miljonile inimesele nende õiguste kaitset. Euroopa Nõukogu kaks kehamit on Ministrite Komitee (MK) ja EN Parlamentaarne Assamblee (ENPA). Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni alusel loodud Euroopa Inimõiguste Kohus otsustab 47 Euroopa Nõukogu liikmesriigi kodanike konventsioonis sätestatud õiguste väidetavate rikkumiste ja riikidevaheliste vaidluste üle. Eesti liitus Euroopa Nõukoguga 14. mail 1993. aastal.

Lisainfo:

Britta Tarvis
välisministeerium
avalike suhete osakond
637 7627 / 5194 6045
[email protected]