Valitsus piirab Venemaa kodanikele nii viisade väljastamise kui välispiirilt riiki sisenemise

Valitsus kiitis heaks sanktsiooni, millega piirab Vene Föderatsiooni kodanikele nii viisade väljastamise kui ka Eesti poolt väljastatud Schengeni viisaga välispiirilt riiki sisenemise. Erandina pikendatakse üheks aastaks elamisluba Eestis neile üliõpilastele, kel on käsil Eesti kõrgkoolides õpingute lõpetamine.

„Näeme, et Venemaalt on massiliselt kasvanud Eestit läbivate või ka Eestisse tulevate Vene kodanike arv,“ ütles välisminister Urmas Reinsalu. „Vene kodanike võimalus massiliselt külastada Eestit või Eesti kaudu Euroopat ei ole kooskõlas meie kehtestatud sanktsioonide mõttega. Sanktsioonide kehtestamisel soovis Eesti, et agressorriigil poleks ka kodanike tasandil võimalust jätkata tavapärast rahvusvahelist elu.“ Välisminister lisas, et agressorriigi kodanike suhtes lõpetab Eesti ka töötamise, õppimise ja ettevõtlusega tegelemiseks erandina viisade väljastamise.

Siseminister Lauri Läänemets selgitas, et kevadel kehtestatud sanktsioonide tõttu on ootamatusse olukorda sattunud need Venemaalt pärit tudengid, kes ei jõudnud nominaalajaga oma õpinguid lõpetada. „Paljude nende noorte jaoks võib tänases olukorras koju pöördumine olla ohtlik, sest nad on võtnud sõna Ukraina kaitseks ning kritiseerinud Venemaa agressiooni ja režiimi. See on Venemaal kriminaalkorras karistatav ja seetõttu oli vajalik pikendada erandkorras nende tudengite elamislubasid ühe aasta võrra, et nad saaksid oma õpingud siin lõpetada,“ lisas siseminister.

Eestisse tohivad endiselt siseneda Vene Föderatsiooni kodanikud, kellel on Eestis pikaajaline elamisluba, kes tulevad Eestisse lähisugulaste külastamiseks, Eestis töötavad Vene diplomaadid ja nende pereliikmed, rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga seotud töötajad, Euroopa Liidu õiguse alusel liikuda saavad kodanikud ( ja inimesed, kes sisenevad Eestisse humaansetel kaalutlustel.

Sanktsioon jõustub nädala pärast 18. augustil.