Eesti saatkond Moskvas peatab Venemaa kodanikelt viisataotluste vastuvõtu

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 10.03.2022 vastu võetud otsusele peatab Eesti saatkond Moskvas alates 10.03 Venemaa Föderatsiooni ja Valgevene kodanike lühiajalise viisa (C-viisa) ja Eesti pikaajalise viisa (D-viisa) taotluste vastuvõtu.

Erandkorras võetakse vastu järgmiste Venemaa ja Valgevene kodanike viisataotlused:

  • kelle otsejoones alaneja (laps, lapselaps) või üleneja (vanem, vanavanem) sugulane või abikaasa on Eesti kodanik, Eesti elamisluba või elamisõigust omav isik;
  • kes taotleb viisat vältimatul perekondlikul põhjusel (eelkõige matused, rasked haigusjuhtumid);
  • kes taotleb viisat vältimatul meditsiinilisel põhjusel ja kellel on sõlmitud raviteenuse osutamiseks leping Eesti raviasutusega (NB! Siia erandi alla ei käi spaa tervisepaketid).


Kõik Venemaa ja Valgevene kodanikele juba väljastatud viisad kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Erandite alla kuuluvad isikud saavad oma viisataotluse esitada viisakeskuse VFS Global (+7 499 703 35 279 kaudu. Või teatud juhtudel ka otse Eesti saatkonnas Moskvas.