Eesti saatkond Moskvas on peatanud Venemaa kodanikelt viisataotluste vastuvõtu

11.08.2022 kiitis Vabariigi Valitsus heaks sanktsiooni, millega kehtestatakse piirang Venemaa Föderatsiooni kodanikele, kes taotlevad Eesti viisat.

 Viisapiirang rakendub kõikide viisa liikide ja reisi eesmärkide kohta, välja arvatud nendele Venemaa kodanikele, kes taotlevad viisat ja kes:

  • külastavad Eestis elavat Eesti kodanikust või Eestis elavat Eesti pikaajalist elamisluba omavast isikust otsejoones alanejat või ülenejat sugulast või abikaasat;
  • külastavad Eestis elavat Eesti kodanikku või Eestis elavat pikaajalist Eesti elamisluba omavat isikut, kellega kasvatatakse ühist alaealist last;
  • on Eestis asuva diplomaatilise esinduse või konsulaarasutuse töötajad või nende pereliikmed;
  • on vahetult seotud rahvusvahelise kauba- ja reisijateveoga;
  • on Euroopa Liidu õiguse alusel vaba liikumise õigust omavad isikud (Euroopa Liidu kodaniku pereliikmed vastavalt direktiivile 2004/38/EÜ) ning
  • kelle Eestisse saabumine on vajalik humaansetel kaalutlustel (nt lähisugulase matusel osalemiseks).

Eesti saatkonnas Moskvas võetakse vastu ainult erandite alla kuuluvate Vene Föderatsiooni kodanike viisataotlusi.

Erandite alla kuuluvad isikud saavad oma viisataotluse esitada viisakeskuse VFS Global (+7 499 703 35 279, https://visa.vfsglobal.com/rus/ru/est) kaudu. Või teatud juhtudel ka otse Eesti saatkonnas Moskvas.

Kõikidele erandite alla kuuluvatele viisataotlustele peab olema lisatud Eestis elava isiku poolt vabas vormis kirjalik kutse, kus on ära toodud:

  • Kutsuja ja kutsutava andmed (nimi, isikukood või sünnikuupäev, sugulusaste)
  • Kutsuja alalise elukoha aadress Eestis
  • Esimese plaanitava Eesti külastuse eesmärk ja kuupäevad

Sanktsioonimäärusega piiratakse ka Venemaa Föderatisooni kodanike võimalust ületada välispiiri Eestisse sisenemise eesmärgil. Piiriületust puudutavate küsimustega palume pöörduda Politsei- Piirivalveameti poole – [email protected].